De Orcawiki bibliotheek bevat handige documenten over de roeisport in het algemeen, coachen, sturen, blessures en overtraining, voeding, materiaal en trainingsleer. De artikelen in de bibliotheek gaan ver in op deze onderwerpen en bieden een goede verdieping voor iedereen die meer wil leren over de roeisport. Alle bestanden zijn te downloaden in PDF-formaat en zijn Nederlands-, danwel Engelstalig.

Inloggen in de bibliotheek

Voer voor toegang tot de bibliotheek de laatste twee woorden van het Orcalied in (zonder hoofdletters of spaties).