NOOC

Het NOOC is het Nationaal Overlegorgaan Competitieroeien, een overkoepelende organisatie die zich bezig houdt met het organiseren van een bokaal voor competitieroeiers. Het NOOC is onderdeel van de Nationale Studenten Roeifederatie en is belangenbehartiger voor het competitieroeien voor de bij de NSRF aangesloten verenigingen. Het NOOC heeft als taak het competitieroeien te bevorderen.

Lees meer