Het op- en afriggeren van een roeiboot komt vaak voor bij wedstrijden. De riggers worden van de boot afgehaald tijdens transport. De riggers worden, per twee van hetzelfde boord, samengebonden. De drukstangen worden ook losgehaald en aan elkaar gebonden. Bij de wedstijd kun je de riggers in de botenwagen vinden. Riggers, bankjes, stuurtjes en de riemen zijn te herkennen aan de kleurcode van de boot.  

Op de wedstrijd moet de eerste ploeg die gebruik maakt van de boot opriggeren. Daarom is het belangrijk dat je je 10/13 mee hebt. Deze is nodig om de moertjes van de riggers los te maken. De CompoCie is altijd aanwezig bij het opriggeren van de boot om te helpen bij vragen en de riggers te controleren.

Tips:

–       Je rigger wijst altijd richting de stuur en de drukstang naar de boeg. 

–       Het midden van de rigger zit bij de voorkant van de slidings. 

–       Bewaar de boutjes altijd op een goede plek waar je ze niet verliest, bijvoorbeeld bij het voetenbord. 

–       Draai de moertjes niet te strak vast, dit kan de boot beschadigen. Vast is vast!

–       Is iets niet duidelijk? Probeer het niet zelf maar vraag het aan het bestuur of de CompoCie.  

Na de laatste wedstrijd moet de boot weer afgeriggerd worden. Zorg hierbij dat alle materialen netjes aan elkaar gebonden worden en deze weer in de botenwagen worden gelegd. In het wedstrijdschema dat elke ploeg krijgt, staat aangegeven wie de boot moet op- of afriggeren. Let hier goed op!

Laatst bijgewerkt op 15/11/2021

Foutje gespot? Aanvullingen aan dit artikel? Jouw eigen kennis delen? Neem contact op met de redactie.