Als je hard wilt roeien, hoe belangrijk is het dan dat de roeiers buiten de boot om ook een goede band met elkaar hebben?

Mark: “Band buiten de boot hoeft niet perse geweldig te zijn, maar er moet wel respect voor elkaar bestaan. En daarmee hard voor elkaar op komen waar dat nodig is. Ook buiten de boot.”

Wat is kenmerkend voor de Nederlandse roeihaal?

Als je naar het Nederlandse roeien kijkt, dan zie je duidelijk verschillen met bijvoorbeeld de Canadezen (Canadezen vallen verder door). Wat is kenmerkend voor de Nederlandse roeihaal? En ontstaat dit verschil door een andere afstelling, een andere manier van coachen of door andere fysieke eigenschappen waarop geselecteerd wordt?

Mark: “Naar mijn idee begint de roeihaal met druk nemen (zo snel mogelijk maar wel zodanig dat je de hele haal door kan staan) met de benen. In het tweede deel van de beentrap wordt door het openen van de rug en vervolgens schouder en uiteindelijk armen naar je toe halen, de druk zo land mogelijk voortgezet. In principe doen Canadezen dit ook alleen qua segment is er verschil.

In de recover is typisch Nerlands dat wij keren vanuit de druk in de haal en uiteindelijk er voor kiezen om een rustpunt rond de derde stop positie te creëren. Waarbij er uit eindelijk wel een snelheid voor het blad van uitpik naar catch ontstaat. Niet zo eenvoudig even uit te leggen in een paar zinnen…”

Welke roeier wil je als coach op slag zetten?

Met andere woorden, welke eigenschappen van een roeier zorgen ervoor dat hij een betere slag is? 

 

Mark: “Een goede slag kan een goed ritme voorslaan. hij voelt aan wat de ploeg en de boot nodig heeft zodat de boot blijft doorlopen. Daarvoor heeft hij goede fysieke, mentale en technische capaciteiten nodig. In principe de beste roeier uit de boot.”

Wat is het nut van ergometer trainingen binnen een trainingsschema?

Waarom zou je ergometer trainingen doen, als je ook dezelfde training in de boot kan doen? Is het toch een andere intensiteit? Ik snap dat ergometeren handig is voor individuele testen of wanneer het weer geen roeien toelaat, maar daarbuiten zie ik het nut er niet van in

Mark: “Er zijn verschillende gedachten hierover. Er bestaan coaches die liever alles op het water doen. Persoonlijk denk ik dat het goed is om een aantal trainingen per week op de ergo te doen. Hiermee wordt een goede fysieke belasting gehaald die voor sommige roeiers niet altijd in de boot mogelijk is. Daarnaast is het hierdoor mogelijk de fysiek voortgang goed te monitoren.”

Wat is de beste manier om je op een wedstrijd voor te bereiden?

Is het voor een wedstrijd het beste als je jouw gewone ritme aanhoudt? Of is het beter om alleen maar met de wedstrijd bezig te zijn? of juist helemaal niet met de wedstrijd bezig zijn? en qua voeding? hetzelfde eten als tijdens een trainingsweek? Ik hoorde dat koolhydraten stapelen handig kan zijn, klopt dat?

Mark: “Is voor ieder persoonlijk. Maar het voorbereiden voor een wedstrijd is wel anders dan een gewoon ritme. Voldoende rust, voldoende op tijd op staan volgende eten en drinken luistert wat preciezer dan in een normale trainingssituatie.”

Heeft het zin om een zware ergo training te doen de dag na de indoor?

Wanneer is het beter om rust te pakken en tot welk punt heeft het zin om door te trainen?

Mark: “Kan wel maar je moet goed weten wat het doel is van de training. Tevens is het van belang dat een roeier na een zwaar blok weer kan uitrusten zodat hij weer herstelt is voor een volgende zware belasting. Wanneer een roeier te lang zwaar belast dan zal er geen herstel meer optreden. Herstel kan dan 6 of meer weken duren.”

Wedstrijdafstand nooit trainen

Er wordt vaak gezegd dat het beter is om niet de afstand van de wedstrijd (bijv. 2km) te trainen als complete afstand, maar je te beperken tot bijvoorbeeld kilometers trainen. Klopt dit en waarom is dit dan beter?

Mark: “Wij doen wedstrijden om te trainen. En wedstrijden waar het echt om gaat. Daarmee geef ik al aan dat je wel degelijk ook de wedstrijdafstand in een training kan doen. Meestal sluiten we de voorbereiding op een WK of Spelen af met een laatste training waarbij de 2km als wedstrijd wordt gevaren. Hierbij wordt de hele wedstrijd nog een keer doorgenomen. Er is daarna voldoende tijd om te haperen voordat het toernooi begint.”

Hoe komt een eerstejaars roeier zo snel mogelijk in de Holland 8?

Oftewel: hoe ziet het perfecte carrièrepad van een toproeier er uit?

Mark: “Ik denk dat je als eerste jaars roeier de eerste drie jaren op de vereniging zult roeien en beter probeert te worden. Daarna kan de roeier zich verder ontwikkelen door met betere roeiers te gaan roeien. die kunnen ook buiten de eigen vereniging zijn. Daarna komt de roeier in vertegenwoordigende ploegen voor U23 of FISU voor Nederland uit. Als hij daarbij voldoende goede resultaten (fysiek en op het water) dan wordt hij uitgenodigd om mee te trainen met het ANRT. Daarbij krijgt hij de mogelijkheid zich te meten met de roeiers van de Holland8.”

Hoe gaan selectieraces bij de bond eraan toe?

Hoe worden bijvoorbeeld duo’s gemaakt als de races in een 2- zijn? En wordt er rekening gehouden bij de uiteindelijke selectie met onderlinge verhoudingen binnen de groep?

Mark: “De laatste jaren proberen we zgn pair matrix te doen. Dat zijn races waarbij een groep bakboord en stuurboord roeiers telkens met een ander een vooraf afgesproken afstand zo hard mogelijk probeert te roeien. Op deze wijze roeit elke bakboord roeier met elke stuurboord roeier en omgekeerd. Een overzicht hiervan geeft goed weer wie er snel is met wie en over het algemeen ontstaat een volgorden per boord.”

Wanneer komen verenigingsroeiers in beeld bij de bond?

Oftewel: hoe scouten jullie mogelijk nieuw talent? Volgen jullie bijvoorbeeld met een schuin oog al tweedejaars roeiers die op de NKIR al onder de 6.00 zijn gegaan?

Mark: “Over het algemeen kijken we naar fysiek vermogen op de ergometer en snelheid in wedstrijden. De meeste roeiers doen tegenwoordig zgn. profieltesten op de ergometer. Uiteraard heeft een roeier ook wedstrijden geroeid, in 2- of skif.”

Welke roeier komt volgens jou het meest in de buurt van een perfecte haal?

En wat onderscheidt hem van anderen?

Mark: “Roeiers die winnen maken de beste haal. Perfecte haal is maar iets onzinnigs. Het gaat om dat je de boot het snelste laat gaan. dat is een combinatie van hard en effectief. En dan nog 200x (ca2km)”

Hoe ziet het gemiddelde bonds trainingsschema eruit?

Zijn er verder nog (grote) verschillen per gewichtsklasse en man/vrouw?

Mark: “We trainen 12 tot 18 keer per week, zondag vrij. Daarvan zijn 2-3 krachttrainingen. De rest is zeer verschillend per fase van het seizoen. We maken geen echt verschil tussen licht en zwaar, alleen in het seizoen is dat wel verschillend. Dames hebben een vergelijkbaar schema.”

Visie licht (boord) roeien rondom Olympische Spelen

Met het huidige voorstel om de lichte mannen 4- te schrappen voor Tokyo, stopt het hele boordroeien hiermee dan voor de lichte mannen, of zijn de WK’s an sich genoeg (ik meen dat daar nog wel boord nummers uitgeschreven zouden worden)? Wat is jullie plan hiervoor bij de bond? Gaan jullie aanmoedigen om lichten dan ook eerder te gaan laten scullen (dus bijv. niet eerst in een 8+, maar iets scullends)?

Mark: “Het boordroeien voor zal blijven bestaan op WK niveau. Licht roeien bestaat pas sinds 1996 op de Olympische Spelen. Daarvoor werd er ook gewoon licht geroeid op WK niveau. Dat zal ook weer gaan gebeuren. Wat vanuit de Roeibond met de ondersteuning zal gebeuren hangt af van de financiering die mogelijk is. In principe krijgt de Roeibond geen ondersteuning vanuit NOC voor niet-olympische nummers. Voor scullen zijn twee roeiers nog van heel hoog niveau. Mogelijk dat deze ontwikkelt kunnen worden vanuit een dubbelvier.”

Wat kun je als beste doen met dit koude weer om blessures te voorkomen?

Mark: “Voldoende kleding, zgn. thermo kleding, vooral rug en polsen extra beschermen. Indien ijs:Veel ergometers en afwisselen met op spinfiets of wattbike”

Hoeveel roeiers zitten er in een eerstejaars 8 ploeg?

We zien dat verschillende verenigingen een eerstejaarsboot op verschillende manieren opzetten: De ene vereniging hanteert de visie dat de 8 beste roeiers op het selectiemoment alle (coach)aandacht verdienen en selecteren de beste 8 in (eventueel met 1 extra multiboarder of 1 extra roeier op elk boord als reserve). De andere vereniging kiest bewust voor een selectie van 12 roeiers of zelfs meer en bepaalt per race in het seizoen de sterkste startopstelling. Welke methode zou u prefereren bij een vereniging ter grootte van Orca? Wat zijn beslissende factoren bij de keuze hierin?

Mark: “Ik heb geen idee. Maar zelf zou ik de groep groter maken. Vooral als er voldoende enigszins talenten zich aanmelden. Roeien is een kleine sport. als we mensen gaan wegsturen die het heel graag willen, dan is dat vreemd. Verder komt het ook regelmatig voor dat in eerste instantie uitgeselecteerde roeiers het uiteindelijk heel goed doen.”

Wat is de beste volgorde om te trainen voor een nieuwe ploeg?

Als in: wat wil je dat als eerste goed loopt. Gelijkheid, stabiliteit, 1e/2e/3e stop, koppelen etc.

Mark: “Ik doe (ongeacht het moment van samenstellen van de boot) altijd oefeningen waarbij de haal van voren wordt opgebouwd naar achteren en vanachter naar voren. Daarbij is aandacht voor de volgorde van bewegen van finish naar catch, en aandacht voor de manier van haal maken.”

Laatst bijgewerkt op 11/06/2017

Foutje gespot? Aanvullingen aan dit artikel? Jouw eigen kennis delen? Neem contact op met de redactie.
Onderwerpen: