Balans

De balans is een zeer nuttig instrument om op elk moment in de activiteit te bekijken hoe je er nu precies voorstaat. Voor jou als commissiepenningmeester zul je hem echter pas bij de afrekening gebruiken ter controle. In deze paragraaf zullen we de opbouw van de balans bespreken. Bij het woord balans denk je in […]

Lees meer

Grootboeken

Je kasboek, debiteurenlijst, crediteurenlijst en bankoverzicht zijn de overzichten van hoe het geld stroomt, oftewel of het een digitale, cashstroom of geldstroom in de toekomst is. Een andere manier om je geld te ordenen is kijken waar het geld aan uitgegeven is of waar het vandaan komt. Alles wat in je bankoverzicht, kasboek, debiteurenlijst of […]

Lees meer

De afrekening

In de periode (eerste twee weken) na de activiteit ben je als penningmeester nog bezig met de afrekening. Dit hoeft helemaal niet veel werk te zijn, wanneer je alles goed bijgehouden hebt (en bonnetjes gesorteerd hebt bewaard uiteraard). Het doel van de afrekening is tweeledig. Aan het eind is er een overzicht van de financiën […]

Lees meer

Bijhouden van debiteuren en crediteuren

Debiteuren zijn mensen van wie je nog geld krijgt, crediteuren mensen die je nog moet betalen. Boekhoudkundig zijn er twee vormen debiteuren en crediteuren. Voorbeeld A: er is een sponsor die jouw commissie sponsort, het evenement is voorbij en de rekening die je hebt verstuurd is nog niet betaald. Er is geen geld uitgegeven of […]

Lees meer

Van kas naar bank en vice versa

Een transactie die nog wel eens plaats zal vinden is die tussen de kas en de bank. Het grootboek dat je gebruikt om deze bijzondere transactie te beschrijven is het grootboek kruisposten. Door gebruik te maken van dit grootboek is het noteren van boekingen van kas naar bank of andersom erg eenvoudig. Stel, je gaat […]

Lees meer

Bank

De bank is een rekening op naam van Orca. Deze wordt meestal gebruikt voor het innen van sponsoring, het vooruitbetalen van apparatuur en dergelijke (de grote bedragen). Met de bank kunnen geen fouten optreden omdat de bank nu eenmaal jouw geld niet kwijtraakt. Je kan een overzicht aan de penningmeester van het bestuur vragen met […]

Lees meer

Kasbeheer

Hieronder staan een aantal vuistregels. Het klinkt allemaal wat streng, maar in de praktijk blijken het zeker geen overbodige maatregelen. Erg belangrijk is het om zeer regelmatig de kas te storten op je bankrekening. In de kas is het geld niet altijd even veilig, en er is altijd het risico van geld kwijtraken. Het liefst zou […]

Lees meer

Kasboek

Als je begroting eenmaal is goedgekeurd mag je beginnen met geld uitgeven en het is natuurlijk belangrijk om alles goed bij te houden. Hiervoor gebruik je een kasboek. Hoe je precies je kasboek gebruikt hangt sterk samen met de aard van je commissie. Zijn je uitgaves over lange periodes verspreid en heb je tussendoor veel […]

Lees meer

Sponsoring

Als penningmeester ben je ook verantwoordelijk voor de administratie van de sponsorcontracten. Zorg dat je ze goed opbergt en houd in de gaten hoeveel geld je al binnen hebt ten opzichte van je begroting. De contracten heb je nodig om uiteindelijk het geld binnen te halen, zonder contracten heb je geen bewijs en dus geen […]

Lees meer

De begroting

Het eerst wat je als commissiepenningmeester moet doen is het maken van een begroting. Een begroting kun je zien als een voorspelling van de inkomsten en uitgaven. Het is dus een overzicht van alle grote inkomsten en uitgaven waar je als commissie mee te maken krijgt. Ook ligt in de begroting een winst (of verlies) […]

Lees meer