Doldruk

De doldruk is het vasthouden van de druk van de kraag in de dol tijdens de roeihaal. Door tijdens de haal constant druk te houden op de dol wordt de druk efficiënt vanaf het blad in het water op de boot overgebracht. In het einde van de haal kan door te vroeg koppelen of onbalans […]

Lees meer

Asynchroon roeien

Waar bij het traditionele roeien roeiers gezamenlijk een roeihaal maken om de boot te versnellen, maken roeiers bij asynchroon roeien (ook wel antifase-roeien) om-en-om een haal. De gedachte achter deze theorie is dat de boot geen enkel moment door de recover wordt afgeremd, maar er een constante versnelling plaatsvindt. Het is nooit in de praktijk […]

Lees meer

Bladwerk in een roeihaal

Het bladwerk heeft direct gevolg op de beweging en snelheid van de boot. Hierom besteden veel coaches meer aandacht aan correct bladwerk dan aan de lichaamsbeweging. Echter, het blad werk is een direct gevolg van wat er in de boot gebeurt. Het is mogelijk om ofwel de lichaamsbeweging of het bladwerk te veranderen en verbeteringen […]

Lees meer

Fasen van de roeihaal

Roeien is een cyclische sport; roeiers herhalen telkens dezelfde volgorde van bewegingen – de haal. Als we het hebben over de roeihaal bedoelen we de roeicyclus. De roeicyclus bestaat uit 2 fases: De belaste fase – drive – het blad zit in het water, en; De herstelfase – recover – het blad is boven het […]

Lees meer

Tubben

Tubben is het stabiliseren van de boot tijdens het oproeiprogramma of het uitvoeren van een oefening. Een roeier ‘in tub’ zit helemaal opgereden zodat zij roeier achter hem/haar niet hindert. Het blad ligt plat op het water terwijl met de binnenarm druk op het water wordt uitgeoefend. Op deze manier functioneren de bladen van de […]

Lees meer

Voorbereiding

Het voorbereiden van de haal zijn de handelingen die de roeier uitvoert met zijn riem tijdens de recover. Het doel van het voorbereiden is om bij de inpik meteen te kunnen beginnen aan de haal. Bij de uitzet wordt het blad horizontaal geklipt. Tijdens de recover wordt in de voorbereiding voor een nieuwe haal het […]

Lees meer

Tweede stop

De tweede stop is een houding van de roeier tijdens de recover. In de tweede stop blijft het bovenlichaam van de roeier in eerste stop, maar worden de armen volledig weggestrekt. Roeien met een korte pauze in de tweede stop wordt vaak gebruikt om gelijkheid in het eerste stuk van de recover te krijgen.

Lees meer

Koppelen

Het koppelen is het punt in de roeihaal vlak voordat de benen plat zijn en de rugzwaai wordt ingezet. Hierbij wordt de druk die door de benen op het blad wordt opgebouwd overgenomen door de rug om de boot te blijven doorversnellen en de druk op het blad vast te houden.

Lees meer

Uitzet

De uitzet is het eind van de haal en het begin van de recover. Bij de uitzet zit de roeier sterk in eerste stop en zijn de buikspieren aangespannen. Hij zit licht achterover, maar valt niet door. Tijdens het einde van de haal haalt de roeier zijn hendel ter hoogte van zijn borstbeen aan en […]

Lees meer

Snoek

Een snoek of ‘een snoek slaan’ is het verliezen van de controle over het blad onder water waarbij de riem in het water blijft hangen Snoeken gebeurt vaak in de recover of de uitzet. De Engelse term voor snoeken is ‘catching a crab‘. Een snoek kan er voor zorgen dat de roeier plat tegen de […]

Lees meer